กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา

฿ 1,150.00

หนังสือภาพถ่ายจากสมุดแสดงภาพพระนครศรีอยุธยาที่นายออน มหาดเล็ก ช่างภาพหลวง ที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และมอบไว้แก่ พระยาประเสนชิตศรี
พิไลย (ดัด บุนนาค) ซึ่งสำนักพิมพ์ฯ ได้นำมาจัดพิมพ์ เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี ด้วยคุณค่าของภาพภายในเล่ม ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ด้วยภาพประกอบกว่า ๑๐๐ ภาพพร้อมคำอธิบาย
ISBN: 978-974-8100-60-9

ราคา 1,150 บาท