Loading...
Menu

หนังสือใหม่
กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา
(Ayudhya: A Pictorial Odyssey 1907 - 1920)

เนื่องในวาระที่นครประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาครบ ๒๐ ปี สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ "กรุงเก่าเมื่อกาลก่อน ภาพถ่าย ๑๐๐ ปี พระนครศรีอยุธยา" ผู้เขียน (อรรถดา คอมันตร์) ได้นำสมุดแสดงภาพพระนครศรีอยุธยาที่นายออน มหาดเล็ก ช่างภาพหลวงได้มอบไว้แก่พระยาประเสนชิตศรีพิไลย (ดัด บุนนาค) ผู้เป็นทวดของผู้เขียน และภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้น ณ เมืองกรุงเก่ามาจัดพิมพ์สองภาษา (ไทย - อังกฤษ) ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพที่บันทึกไว้ในช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นภาพต้นฉบับหายาก และหลายภาพไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน ผู้เขียนเชื่อว่าภาพถ่ายในอดีตเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า บอกเล่าเรื่องราวได้แม่นยำและเข้าถึงง่ายที่สุด ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นอย่างดี ภายในเล่มประกอบด้วย ภาพพิมพ์ลายเส้นอายุกว่า ๓๐๐ ปี ภาพถ่ายยุคแรกในอดีตที่บันทึกสถานที่และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อร้อยปีก่อน นำมาเปรียบเทียบกับภาพถ่ายสภาพสังคมปัจจุบัน และถือเป็นความภาคภูมิใจของผู้จัดทำอีกครั้งที่ได้ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี นักประวัติศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ทางสำนักพิมพ์ฯ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายหนังสือบริจาคเพื่อสมทบทุนฟื้นฟูโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด้วยคุณค่าของภาพถ่ายและเนื้อหาภายในเล่ม ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕