Loading...
Menu

สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ เปิดตัว
สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีวันสวรรคตรัชกาลที่ ๕
พระบิดาการถ่ายภาพไทย

เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในเดือนตุลาคม 2553 สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ ได้จัดทำสมุดภาพ Siam: Days of Glory (สมุดภาพความทรงจำ เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาว ไทย

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ

ภาพในหนังสือ Siam: Days of Glory เกือบทั้งหมดมาจากภาพถ่ายและเอกสารต้นฉบับของผู้เรียบเรียง (นายอรรถดา คอมันตร์) ซึ่งหลายภาพไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน เป็นภาพเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสยามประเทศ ราวพุทธศักราช 2434 หรือประมาณ 120 ปีมาแล้ว ในขณะที่ประเทศชาติกำลังตกอยู่ภายใต้การคุกคามจากมหาอำนาจตะวันตก แต่ด้วยพระปรีชาสามารถและพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทำให้ประเทศสยามสามารถดำรงความเป็นเอกราชไว้ได้

สมุดภาพเล่มนี้ ประกอบด้วยภาพอันทรงคุณค่ากว่า 190 ภาพ อาทิ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชพิธี สภาพบ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวสยามเมื่อศตวรรษก่อน รวมถึงภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ระหว่างสยามกับชาติตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

เนื่องจากเป็นความตั้งใจของคณะผู้จัดทำที่ต้องการผลิต หนังสือคุณภาพดีมีคุณค่า สมุดภาพเล่มนี้จึงถูกจัดพิมพ์สองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ในเล่มเดียวกัน มีการออกแบบรูปเล่มที่สวยงาม ใช้เนื้อกระดาษคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการพิมพ์อันทันสมัย และถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ที่ พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี นักประวัติศาสตร์และราชบัณฑิตให้เกียรติเขียนคำนิยมและเป็นที่ปรึกษา

ในวันเปิดตัวหนังสือ นอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายต้นฉบับที่หาดูได้ยากแล้ว ยังมีเสวนา "มองสยามผ่านภาพถ่ายสมัยรัชกาลที่ 5" โดยนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ อาจารย์เอนก นาวิกมูล อาจารย์ภุชชงค์ จันทวิช และคุณจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์