Loading...
Menu

งานศิลปะ

“ศาสตร์และศิลป์จากผู้สร้างสรรค์ผลงานในอดีต ทั้งช่างฝีมือ ช่างภาพ จิตรกร และประติมากร รวมทั้งผลงานของศิลปินชื่อดังระดับชาติปัจจุบัน ที่สยาม เรเนซองส์ได้รับกรรมสิทธิ์ในการดูแลรักษา”

งานประติมากรรม

หากสนใจจองงานศิลปะชิ้นใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๖๓-๒๒๕-๑๕๕๕ และ E-Mail : contact@siam-renaissance.com