ราชอาณาจักรสยาม ณ พระราชวังฟงแตนโบล คณะราชทูตสยาม ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๑๘๖๑

฿ 980.00

หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายเครื่องมงคลราชบรรณาการตลอดจนคณะราช
ทูตสยามซึ่งล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ ได้ส่งไปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักพระจักร
พรรดินโปเลียนที่ ๓ แห่งฝรั่งเศส ที่ไม่เคยรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือเล่มใดมาก่อน ซึ่งสำนักพิมพ์ฯ ได้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์จากพระราชวังฟงแตนโบล เพื่อแปลหนังสือ LE SIAM A FONTAINEBLEAU : L’AMBASSADE DU 27 JUIN 1861 เป็นภาษาไทย

จัดพิมพ์สี่สีทั้งเล่ม ด้วยภาพประกอบกว่า ๑๐๐ ภาพพร้อมคำอธิบาย
ISBN: 978-616-7827-00-1

ราคา 980 บาท