สมุดตราสะสมเจ้าจอมเลียม ในรัชกาลที่ ๕

฿ 1,950.00

หนังสือทรงคุณค่าซึ่งรวบรวมตราแผ่นดิน ตราประจำพระองค์ ตราประจำตัว และตราประจำหน่วยงานสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ กว่า ๔๐๐ ดวงตรา ประกอบด้วยต้นฉบับสมุดตราสะสม พระราชประวัติและประวัติของเจ้าของตรา และคำอธิบายตรา ซึ่งนับได้ว่าตราเหล่านี้นั้นเป็น “งานออกแบบกราฟิกยุคแรกของสยาม” ด้วยคุณค่าเหล่านี้ทำให้หนังสือได้รับรางวัลชมเชย ในการประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จัดพิมพ์สี่สี รูปเล่มแข็งแรง ด้วยจำนวนหน้ากว่า ๒๖๔ หน้า
ISBN: 978-616-7827-02-5

ราคา 1,950 บาท