สมุดภาพ สยาม เรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๑ Reminiscence of Rattanakosin Vol.1 (1851 – 1911)

฿ 1,480.00

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรภาพถ่ายและภาพพิมพ์สมัยรัชกาลที่ 4 – ต้นรัชกาลที่ 6 จำนวนกว่า 80 ภาพ ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ นำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ และคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เติมเต็มจินตนาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนั้น

ปก: ปกแข็ง พิมพ์สี่สี ปั๊มฟอยล์ทองพิเศษ
ขนาดหนังสือ: ๒๔.๕๐ X ๓๓.๐๐ เซนติเมตร
จำนวนหน้า: ๑๖๘ หน้า
ผู้รวบรวมเรียบเรียง: ม.ล. ภัคภรจันท์ เกษมศรี
บรรณาธิการ: อรรถดา คอมันตร์
ISBN: 978-616-7827-03-2

ราคา 1,480 บาท