สมุดภาพ สยาม เรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ Reminiscence of Rattanakosin Vol.2 (1851 – 1911)

฿ 1,580.00

หนังสือเล่มนี้ได้คัดสรรภาพถ่ายและภาพพิมพ์สมัยรัชกาลที่ 4 – ต้นรัชกาลที่ 6 จำนวนกว่า 100 ภาพ ในกรรมสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ นำมาวิเคราะห์เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ และคลี่คลายเหตุการณ์เบื้องหลังภาพโบราณเหล่านั้นด้วยเอกสารชั้นต้น เพื่อฉายภาพความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ให้กระจ่างยิ่งขึ้น เติมเต็มจินตนาการ และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมืองและวิถีชีวิตผู้คนในยุคสมัยนั้น

ปก : ปกแข็ง พิมพ์สี่สี ปั๊มฟอยล์ทองพิเศษ
ขนาดหนังสือ : 24.50X 33.00 เซนติเมตร
จำนวนหน้า : 192 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / 2562 ; กรุงเทพฯ
จำนวนพิมพ์ : 3,000 เล่ม
สำนักพิมพ์ : บริษัท สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด
พิมพ์ที่ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ผู้รวบรวมเรียบเรียง : ม.ล. ภัคภรจันท์ เกษมศรี
บรรณาธิการ : อรรถดา คอมันตร์
ISBN: 978-616-7827-04-9

ราคา 1,580 บาท